İçeriğe atla

Vikihaber:Koruma politikası

Vikihaber, özgür haber kaynağı!
Bu sayfa Türkçe Vikihaber'in resmi politikalarından biridir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak kullanıcılar tarafından benimsenmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin kullanıcılardan onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.
Vikihaber Politika ve Yönergeler

Tarafsız bakış açısı
İçerik rehberi
Biçem rehberi

Hizmetliler
Bürokratlar

Akreditasyon politikası
Arşivleme politikası
Kaçınılması gereken kelimeler
Engelleme politikası
Kaynak gösterme
Çıkar çatışması
Telif hakkı
Anlaşmazlıkların giderilmesi
Silme politikası
Hızlı silme
Konu açıklamak için Vikihaber'i bölmeyin
Adil kullanım
Dosya kullanım politikası
Adlandırma kuralları
Özgün haber
Koruma politikası
Üç geri-dönüş kuralı
Kullanıcı adı

Görgü kuralları

Eğer bir hizmetli ya da bürokrat, yetkisindeki fonksiyonlardan birini kullanacaksa o fonksiyona ait Vikihaber politikasına uymak zorundadır. Ayrıca, işlemi uygularken, ilgili politikanın hangi maddesine göre işlemi uyguladığını belirtmesi gereklidir. Örneğin; deneme olarak tanımlanabilecek yeni bir haber hızlı silme işlemi ile silinecekse, hizmetli haberi silerken, neden kısmına Vikihaber:Hızlı silme Genel, 2 benzeri bir ifade koymalıdır.

Aşağıdaki koruma kuralları ve diğer politikalarda veya yönergelerde geçen veya uygulanan korumalar dışında herhangi bir nedenden dolayı hiçbir haber koruma altına alınamaz.

Koruma kuralları

  1. Eğer bir haber, iki veya daha fazla kişi arasındaki bir görüş ayrılığı nedeniyle, 24 saat içinde en az 3 kez değişikliğe uğrayıp ileri geri gitmişse, o madde kilitlenir. Madde söz konusu anlaşmazlık giderilinceye kadar kilitli kalabilir. Eğer görüş ayrılığı 5 gün içinde çözülmez veya taraflar bir sonuca varamaz ise, maddenin kilidi açılır. Fakat madde açıldığında taraflar önceki hareketlerini tekrarlarsa haber yöneticiler tarafından tekrar kilitlenebilir. Ayrıca haberi kilitleyen hizmetli 5 günden önce kilidi açma hakkına sahiptir. (Bu kural Vikihaber'nin 3 geri-dönüş kuralı temel alınarak hazırlanmıştır.)
  2. Üzerinde görüş ayrılığı olan ve bu nedenle 3 kereden fazla ileri-geri giden herhangi bir haberde, taraflardan olan hizmetli maddeyi kilitleyemezler.
  3. Taraflardan olmayan bir kullanıcı, üzerinde görüş ayrılığı olan ve bu nedenle ileri-geri giden herhangi bir haberin kilitlenmesini hizmetlilerden isteyebilir.
  4. Eğer bir haber bir veya daha fazla kişi tarafından arka arkaya 3 kereden fazla vandalizme uğramışsa, haber koruma amacıyla bir süreliğine kilitlenir. Vandalizm yapan kişiler hakkında verilecek karar için Vikihaber:Engelleme politikası'na bakınız.
  5. Ana sayfa vb. sistem sayfaları dışındaki, anlaşmazlık veya vandalizm yüzünden kilitlenmiş sayfalar 5 günden uzun süre kilitli kalamaz. Eğer herhangi bir haber 5 günden uzun süre kilitli kalmış ise kullanıcılar hizmetlilere bunu hatırlatmalı, hizmetliler de bu durumda kilidi kaldırmalıdır.
  6. Hiçbir hizmetli, ana sayfa, bazı sistem sayfaları ve şablonları vb. dışında hiçbir haber veya şablonu kişisel sebeplerden, Koruma Politikasında (veya diğer politikalarda) bulunmayan bir sebepten veya keyfi olarak korumaya alamaz. Ayrıca, hiçbir kullanıcı, hiçbir madde veya şablon için, kişisel sebeplerden, Koruma Politikasında bulunmayan bir sebepten veya keyfi olarak, herhangi bir hizmetliye koruma talebinde bulunamaz.

Ayrıca bakınız