Vikihaber:Bürokratlar

Vikihaber, özgür haber kaynağı!
Bu sayfa Türkçe Vikihaber'in resmi politikalarından biridir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak kullanıcılar tarafından benimsenmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin kullanıcılardan onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.

Bürokratlar, hizmetlilerde bulunmayan üç teknik fonksiyona sahiptirler:

 1. Normal bir kullanıcıyı hizmetli veya bürokrat atayabilirler,
 2. Bir kullanıcıya bot statüsü verebilirler, veya bir kullanıcının bot statüsünü iptal edebilirler,

Bürokratlar, hizmetli ve bürokrat atama fonksiyonlarını uygularken, Vikihaber politikalarını ve oluşmuş fikir birliğini gözeterek hareket ederler. Benzer şekilde, kullanıcı adlarını değiştirirken doğru muhakemede bulunacakları ve bir kullanıcıya bot statüsü verirken bot politikalarına uygun davranacakları varsayılır. Fikir birliğini doğru muhakeme etmeleri ve arzu edildiğinde hareketlerinin arkasında yatan nedenleri medeni bir şekilde açıklayabilmeleri beklenir. Bürokratların belirli bir inisiyatife sahip olduğu unutulmamalıdır. İstisnai durumlarda bürokratlar hizmetli başvuru sürelerini iki haftadan daha uzun bir süreye uzatabilir veya bir uzlaşmayı daha netleştirmek için adaylığı baştan başlatabilirler.

Bürokratların, adı geçen "atamaları geri alma" veya "başka atamalar yapma" yetkileri yoktur. Bu yetkiler sadece kâhyalara mahsustur. Çok dil bilen bu kâhyalar grubu, tüm Wikipedia projelerinde görev alırlar ve bir yıl için seçilirler. Daha fazla bilgi için, lütfen meta'daki yetki isteme sayfasına bakınız.

İzlenecek adımlar

Hizmetli atama

 1. Hizmetli başvurusu sayfasında liste oluştuktan sonra en az on dört gün bekleyiniz.
 2. Yapılan yorumların samimi ve gerçek yorumlar olduğundan emin olmak için yaratılan sayfanın geçmişini kontrol ediniz.
 3. Kulanıcının hizmetli olması yönünde fikir birliği oluşup oluşmadığı hakkında hükmünüzü veriniz.
 4. Hükmünüz olumlu yönde ise, kullanıcıyı Özel:Makesysop'u kullanarak hizmetli olarak atayınız.
 5. Başarılı bir aday gösterme işlemini kapatmak için sayfa başı ve sayfa sonu olarak {{subst:rfap}}-{{subst:rfab}} kullanınız. Benzer şekilde, başarısız bir aday gösterme işlemi için de {{subst:rfaf}}-{{subst:rfab}} kullanınız. "Oy verin" bağlantısını kaldırınız, parantez içinde belirtilen oylama sonuçlarının öncesine Sonuç sözcüğünü yerleştiriniz, "Bitiş tarihi" ni "Sona erdi" ile değiştiriniz, sonuçlanma tarihi ve zamanını o anki tarih ve zaman ile değiştiriniz.
  • Bürokratlık başvurularında ise; başarılı adaylık sayfaları için {{subst:rfbp}}-{{subst:rfbb}}, başarısız adaylık sayfaları için {{subst:rfbf}}-{{subst:rfbb}} kullanınız.
 6. Adaylık sonunda listeyi, hizmetli başvurusu sayfasından alıp ilgili yılın arşiv sayfasına taşıyınız.
 7. Aday gösterme işlemi başarılı olmuşsa, kullanıcıyı, hizmetli veya bürokrat seçildiği konusunda haberdar ediniz ve yeni hizmetli veya bürokratın adını Vikihaber:Hizmetliler sayfasına ekleyiniz. (Bazı bürokratlar, seçilememeleri durumunda da kullanıcıları haberdar etmektedirler).

Kullanıcı adının değiştirilmesi

 1. Kullanıcı adı değiştirme sayfasındaki başvurunun meşru olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. İstekte bulunan kullanıcının geçmişte herhangi bir kötü kullanımı bulunmadığından ve bu başvurunun Vikihaber projesine olumlu katkısı olacağından emin olunuz. Sağduyunuzu kullanınız.
 3. Eski ve yeni isimleri Özel:Renameuser sayfasına giriniz.

Bot statüsünün verilmesi

 1. Özel:Makebot sayfasına giderek bot'u onaylayınız. Bot'un onayına ilişkin oylamayı da eklemeyi unutmayınız.
  • Bot'un statüsü, gene aynı şekilde Özel:Makebot kullanılarak geri alınabilir.

Bürokratların listesi

Eski bürokratlar