İçeriğe atla

Estonya Euro bölgesine dahil oluyor

Vikihaber, özgür haber kaynağı!

17 Haziran 2010, Perşembe

AB devlet ve hükümet başkanları toplantısından, AB'ye 2004 yılında katılan Estonya'nın 2011 yılı başında Euro Bölgesinin 17. üyesi olmasına onay verdi. Başvurduğu sırada Estonya'nın; AB zirvesi kararlarında, enflasyonun mayıs ayı sonunda yüzde 2,8 düzeyinde yüksek olduğu, bütçe açığının 2009 yılı verilerine göre yüzde 1,7 düzeyinde olduğu ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının yüzde 7,2 ile oldukça düşük seviyede bulunduğu ancak 2010 yılına gelindiğinde Estonya'nın yükümlülüklerini yerine getirdiği ve Euro Bölgesine girişi için tüm kriterleri karşıladığı belirtildi. 1,3 milyonluk nüfusa sahip ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 18,3 milyar dolar. Kişi başına düşen milli gelir ise 14.100 Amerikan Doları düzeyinde.

Kaynaklar