İçeriğe atla

Vikihaber:Oylamalar

Vikihaber, özgür haber kaynağı!
Bu sayfa Türkçe Vikihaber'in resmi politikalarından biridir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak kullanıcılar tarafından benimsenmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin kullanıcılardan onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.
Politika ve yönergeler
Haber Standartları
Tarafsız
Doğrulanabilirlik
Özgün araştırmalara yer vermemek
Kaynak gösterme
Vikipedi ne değildir
Topluluk İlkeleri
Nezaket ilkesi
Oylama

Bu sayfa Vikihaber'de gerçekleşen oylamaların kurallarını belirlemektedir. Aynı zamanda güncel ve sürmekte olan oylamaların bir listesi ile birlikte, geçmiş oylamaların arşivlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Oylama açmak

Oylamalar Vikihaber'in bir parçası olmakla birlikte gerekmedikçe kullanılması tavsiye edilmez. Bir oylama başlatmadan önce konunun yeterince uzun bir süre ve iyi bir katılımla tartışıldığından emin olun. Eğer bir uzlaşma sağlanamıyorsa oylama yapmak düşünülebilir. Unutmayın, Vikihaber bir çoğunluk demokrasisi değildir. Vikihaber ilke ve kurallarına aykırı hiçbir karar oylama ile alınamaz.

Tartışmalar oylama olarak algılanmamalı, daha ziyade bir konsensus oluşturmak amacıyla yapılan fikir alışverişi olarak görülmelidir. Tüm süreksiz oylamalardan önce yapılması gereken bu tartışmalar aslında oylamalara tercih edilmektedir. Açıkça bir konsensus oluştuğunu düşünüyorsanız oylamaya gitmeyiniz. Tüm Vikihabercilerin Vikihaber ile ilgili kararların alınmasındaki en önemli aşama olan bu tartışmalarda görüş belirtmesi tavsiye edilmekte ve desteklenmektedir.

Vikihaber'de sürekli olarak yapılan oylamaları ve bunların nasıl açılacağı hakkındaki bilgilere aşağıda bulunan Sürekli oylamalar başlığından ulaşabilirsiniz.

Özel bir konu hakkında oylama başlatmak istiyorsanız, Vikihaber:Oylamalar/Oylama adı şeklinde bir madde açınız. Oylamanın adının açıklayıcı ve konu ile ilgili olmasına özen gösteriniz.

Oylama sayfasının içinde oylamanın ne hakkında olduğunu, oylama gerekçesini ve oylamaya sunulan kararı kısa ve açık bir şekilde belirtiniz. Oylamadan önce yapılan ilgili tartışmalara bağlantı(lar) veriniz. Başlangıç ve bitiş tarihini giriniz. Genel bir uygulama olarak, oylama süresi aksi belirtilmedikçe 1 haftadır.

Bir oylamanın geçerliliği

Vikihaber'de birden fazla oylama türüne ihtiyaç olabilir. Farklı durumlar için aşağıdaki kuralların yalnız bir kısmı kullanılabilir, ya da eklentiler yapılabilir. Ancak, bir oylamanın türü ve kuralları oylama başlamadan önce belirlenmelidir.

Bir oylama, geçerli sayılabilmesi için, şu şartları sağlamalıdır:

  1. Oylamaya başlamadan önce, oylanacak konu tartışılmalıdır.
  2. Oylamanın süresi belirlenmelidir.
  3. Oylamanın geçerliliği için kullanılması gereken minimum bir oy sayısı var ise belirtilmelidir.
  4. Bir karara varılabilmesi için gerekli minimum geçerli oy yüzdesi belirtilmelidir.
  5. Daha önce oylanmış bir konu eğer tekrar oya açılırsa ve yeni oylama eskisinden değişik bir kararla sonuçlanırsa; yeni oylamanın geçerli sayılabilmesi için, yeni oylamadaki geçerli oy sayısı eski oylamaya eşit ya da daha fazla olmalıdır.
  6. Vikihaber ilkelerine aykırı hiçbir kural oylama ile dahi alınamaz.

Oylamalara katılmak

Yalnızca oy kullanma hakkı bulunan kullanıcıların oyları sayıma dahil edilecek ve "geçerli oy" statüsünde işlem görecektir. Bununla beraber herkes görüş belirtme hakkına sahiptir. Bu kullanıcılar görüş belirtirken kendilerine ayrılmış olan "görüşler" benzeri bir bölümü kullanmalıdır.

Oyların geçerliliği

  1. Yalnızca bir kullanıcı hesabı olanlar oy kullanabilir.
  2. Bir kişinin birden fazla kullanıcı hesabı olsa bile, o kişi ancak bir tek oy kullanabilir. Bu kuralın çiğnenmesi durumunda, kuralı çiğneyen kullanıcının bütün oyları iptal edilir.
  3. Oy verebilme/kullanabilme ön yeterliliği için oy verebilecek durumda olan üye kullanıcının oylama açılma/başlangıç tarihi itibariyle tüm Wikimedia Vakfi projelerinde toplamda 100'den fazla değişiklik yapmış olması gerekmektedir. (esas alınacak olan şu sayaçtaki sayıdır)
  4. Eğer bir kullanıcının, eylemlerinden dolayı Vikihaber'de değişiklik yapması yasaklanmışsa; o kullanıcı oy kullanamaz.

Güncel Oylamalar

Sürmekte olan oylamaların bu bölüme eklenmesi, oylamaların kolay takibi açısından önem taşımaktadır. Karar alınan konu ile ilgili Vikihabercilerin oylamadan haberdar olması bu sayede kolaylaşacaktır.

Sürekli oylamalar

Burada Vikihaber'de sürekli yapılmakta olan oylamalar listelenmektedir.

Süreksiz oylamalar

Aşağıda Vikihaber'de özel bir konu hakkında açılmış, bir seferlik yapılan oylamalar listelenmiştir. Açtığınız oylamaları lütfen bu listeye ekleyin. Kapanan oylamaları birkaç gün bekledikten sonra listeden çıkarın ve arşive ekleyin.

Oylama arşivi

Oylama arşivinde Vikihaber'de yapılmış ve kapanmış süreksiz oylamalar listelenmektedir. Lütfen kapanan oylamaları bu listeye ekleyin.

Ayrıca bakınız

Kaynakça