Vikihaber:Hizmetlilik başvurularında kaçınılması gereken gerekçeler

Vikihaber, özgür haber kaynağı!

Bu sayfa, Vikihaber'in hızlı silme politikası gereğince silinmesi için etiketlenmiştir ve bir hizmetlinin incelemesini beklemektedir. Sayfanın silinmemesi gerektiğini düşünüyorsanız, bu şablonu kaldırmadan nedeninizi tartışma sayfasında belirtiniz ya da sayfayı, silinme gerekçelerini ortadan kaldıracak biçimde düzenleyiniz.

Silme nedeni: G6
Bu sayfa Vikihaber için bir yönergedir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak Vikihaberciler tarafından benimsenmektedir. Ancak değiştirilmesi mümkündür ve sağduyuyla ele alınması gerekmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin Vikihaberciler'den onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.
Kısayol:
VH:YBKGG

Bu yazının hizmetlilik başvuruları sürecinden azami oranda fayda edinilmesi için bir rehber niteliği taşıması amaçlanmaktadır. İtaat edilmesi şart olan bir politika olması veya hizmetlilik başvurularında yorum yapacak her üyenin bu yazıyı bilmesi amaçlanmamaktadır.

Her hizmetlilik başvurusu ile ortaya konan soru şudur: "Bu kullanıcı hizmetlilik araçlarıyla güvenilebilir birisi olabilir mi?" Tanıdık olmayan bir adaya güvenilip güvenilemeyeceğine dair karara varmak sıklıkla zordur.

Genellikle "hizmetliliğin büyük bir mesele olmadığı" söylenir zira bir hizmetlinin eylemleri diğer bir hizmetli tarafından kolaylıkla geri alınabilir.

Hizmetlilik başvuruları bir tür popülerlik yarışması veya potansiyel hizmetlileri keyfi kriterlere sahip olmaları konusunda zorlamaya yönelik bir şey değildir. Potansiyel bir hizmetlinin tartışmalı meselelerde doğru görüşe sahip olup olmadığına hükmedilecek bir şey değildir - fakat bu adayın ilgili durumlarda güncel politikaları tutarlı bir şekilde uygulayıp uygulamayacağına karar vermekten farklıdır.

Yorumda bulunurken örnekler vermek özellikle faydalıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu da yorumda bulunduğunuz belirli davranışı aşikâr kılan bir sayfaya veya değişiklik karşılaştırmasına bağlantı vermektir.

Bir hizmetlilik başvurusuna karşı olan yorumlar

Bir hizmetlilik başvurusunda karşı yorumlar genellikle destekleyen yorumlardan daha çok incelenir. Özellikle bu karşı yorumlar açık seçik yazılır, örnekler verilir ve bu örneklerden yararlanarak aday olan kullanıcının niye hizmetlilikle gelen fazladan üç fonksiyonu kullanmasına güvenilmediği açıklanırsa çok yararlı olurlar.

Ancak eleştirilerin yapıcı ve nazik olması beklenir. Eleştiriler kullanıcıya hangi davranışlarını değiştirdikleri taktirde bu güveni kazanacakları yolunda bir fikir vermelidir. Eğer bu değişiklik kolayca ve çabuk bir şekilde yapılabilecek türdense bunu hizmetlilik başvurusu sayfasında yorum olarak yazmadan önce aday kullanıcının mesaj sayfasına yazmayı düşünün.

Eğer bir hizmetlilik başvurusuna karşı çıkıyorsanız gerekçeniz sorulabilir. Eğer mümkünse lütfen karşı yöndeki yorumunuz hakkında dile getirilenleri değerlendirin ve nazikçe ilk gösterdiğiniz gerekçenin hâlâ arkasında durup durmadığınızı belirtin.

X'i destekleyen/karşı çıkan kullanıcı

Eğer destek çıkan ya da karşı gelen yorum aday kullanıcının belirli bir konuya karşı olan desteği ya da karşı gelmesi ise bu durumun neden kullanıcının hizmetlilik işlevlerini kullanmasını etkileyebileceğinin yorum içinde verilmesi çok yararlı olacaktır.

Bir kullanıcı herhangi bir konuda çok keskin görüşlere sahip olabilir ancak aynı zamanda bu görüşlerini ilerletmek için Vikihaber'in hizmetlilik fonksiyonlarını kullanmayacağına dair güven duyulan bir kullanıcı da olabilir. Örneğin görüşleri "kapsamacı" (Problemli maddeleri silmek yerine tutarak düzeltme görüşünü benimseyen Vikihaber kullanıcıları) ya da "silici" (Vikihaber'de maddelerin belirgin ve kesin kıstaslara uyması gerektiği görüşünü benimseyen Vikihaber kullanıcıları) yönde olmasına rağmen, yalnızca çok belirgin ve tartışma gerektirmeyen durumlarda silme fonksiyonunu kullanabilir ve makul Vikihaber editörlerinin bu silmeleri onaylamaması çok düşük bir olasılıktır.

Burada değerlendirilmesi gereken soru kullanıcının kişisel görüşlerinden çok, bu kişisel görüşlerinin genel görüşbirliğine ve politikalara karşı çıkacak bir eyleme yol açmayacağı konusunda güvenilir olup olmadığıdır.

Yararlı olmayan yorumlar
Örneğin: Karşı - kullanıcı bir SAS oylamasında benimle aynı görüşte değildi. AzBirazHuysuz 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Örneğin: Destek - bu kullanıcı karşı görüşte olduğum bir kullanıcıya üsturuplu bir cevap verdi. KolayEtkilenir 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Yararlı yorumlar
Örneğin: Karşı - kullanıcı hızlı silme kriterlerinin genişletilmesi gerektiğini ve hızlı silme kurallarını da zaten bu yönde yorumlayacağını belirtti. [1] YönergelereUyalım 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Örneğin: Destek - kullanıcı adil resim kullanma tartışmasında oldukça etkindi, her ne kadar görüşlerini benimsemesem de tartışma sırasındaki mantıklı tutumu ateşli tartışmalarda sakin kalabildiğinin bir göstergesidir.[2] SakinOlEmi 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)

Kullanıcı X'tir

Eğer kullanıcının değiştiremeyeceği bir konu ise bunu dile getirmek hemen hemen hiçbir zaman yarar sağlamaz.

Yararlı olmayan yorumlar
Örneğin: Karşı - her ne kadar çok yararlı katkıları olsa da kullanıcı yalnızca on iki yaşında yani iyi bir kullanıcı olamaz. BüyüklükTaslayan 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Kullanıcı: Destek - kullanıcı İstanbullu ve İstanbullu daha çok hizmetliye ihtiyacımız var. ILOVEİSTANBUL 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)

Eğer böyle bir yorum bırakmaya meyilliyseniz yalnızca kullanıcının Vikipedi'deki etkinliğine yönelik bir yorum bırakmayı bir düşünün.

Yararlı yorumlar
Örneğin: Karşı - her ne kadar otuzlu yaşlarında olsa da kullanıcı maddelerden metin çıkarma [3] [4] ve uygun olmayan şekilde yönlendirme [5] gibi uygunsuz davranışlarda bulunuyor. YüzüneKarşı 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Örneğin: Destek - kullanıcı İstanbullu ve İstanbul VikiProjesinin belkemiğidir, yeni kullanıcılara yardım eder[6] ve politikalar üzerine tartışmalar açar [7] HarikaŞehirİstanbul 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)

Kullanıcının araçlara gereksinimi yok

Mümkün olduğu kadar çok güvenilir hizmetlinin olması Vikipedi'ye yarar sağlar. Hizmetlilik başvuruları bir kullanıcının hizmetlilik fonksiyonlarını güvenilir bir şekilde kullanıp kullanamayacağı ile ilgilidir, bu fonksiyonları en üst düzey performans ile kullanıp kullanamayacakları ile değil.

Her ne kadar hizmetlilerin etkin olarak bu fonksiyonları kullanması çok iyiyse de ayda birkaç kez bu fonksiyonları kullanan bir katılımcı da topluluğa yarar sağlamaktadır.

SAM gibi bazı süreçlerde çalışan bazı katılımcılar tüm hizmetlilerin bu süreçte deneyimli olduğunu düşünebilir. Halbuki bazı kullanıcılar Vikipedi'ye yalnızca sınırlı bazı alanlarda katkıda bulunurken, diğer alanlarda pek katkıda bulunmayabilirler. Bazı süreçlerde varolan hizmetlilerin bir kısmı pek katılımda da bulunmayabilir. Değişiklik yapmak ve katılımcılarla iletişime girmek dışında bir hizmetli adayının kesinlikle bilmesi gereken çok az süreç bulunmaktadır.

Yararlı olmayan yorumlar
Örneğin: Karşı - kullanıcı bazen bir ay ortalıkta görülmüyor. OrtadanKayboldu 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Örneğin: Karşı - kullanıcı daha çok silme ile ilgileneceğini vandalları engellemekle ilgilenmek istemediğini söylüyor. Engelleyici 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Yararlı yorumlar
Örneğin: Karşı - kullanıcının silme ile ilgili süreçlerde bir deneyimi yok, dolayısıyla bu alanda güvenilir olduğuna karar veremiyorum. DeneyimleYargılaBeni 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)
Örneğin: Destek - her ne kadar kullanıcı vandallar ile uğraşma konusunda çok az deneyime sahip olsa da çeşitli tartışma sayfalarındaki katılımı [8] [9] [10] hizmetlilik fonksiyonlarını kullanıcının hakkıyla kullanacağı yönünde ikna etti. Mutemet 01:01, 1 Ocak 2001 (UTC)